Ribersborgs Städ i Malmö AB
Företaget med den rätta servicen
Policy
Miljö policy. 
Vi arbetar med de produkter som har minst miljö påverkan idag och vi håller fortlöpande utbildning för vår personal i miljö arbete. På detta sätt kan vi möta de krav som vår miljö och våra kunder ställer på oss. 

                                    
Kvalité policy.
Genom regelbundna uppföljningar med alla våra kunder försäkrar vi oss om att rätt kvalité uppnås. Genom engagerade och väl insatta medarbetare säkerställer vi kvalitén och utvecklar de områden som behöver förbättras. 

                                                                       
Arbetsmiljö policy.
Vi arbetar med utbildning, ergonomi, anpassade redskap och planerad arbetsväxling i vårt dagliga arbete. Detta för att vi ska ha personal som trivs och mår bra.


HemKontaktTjänsterPolicyInformation