Ribersborgs Städ i Malmö AB
Företaget med den rätta servicen
Information
  

Enligt dataskyddsförordningen (”GDPR”)                                         

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn och person nummer.                                                             

Syftet med en sådan behandling är för att kunna sända fakturor och söka rutavdrag.                                                                                      

Vi har fått dina uppgifter från er som kund.                                          

Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.                                                        

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är avtal.                                                                                                    

Dina uppgifter kommer att sparas så länge du är kund hos oss.    

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med skatteverket.  

Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.                  

Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.                                                                    

Personuppgiftsansvarig är Patrick Thermaenius.                             

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av  dina uppgifter.                                        

Detta gör du enklast genom att kontakta oss på thermaenius@ribersborgsstad.se.                                                       

Du når vårt dataskyddsombud på tel 0763457320.                           

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. 
Husarbete är ett sammanfattande begrepp för hushållsarbete och ROT-arbete.                                                                                

Skattereduktion ges bara för arbetskostnad.                            

Material- och resekostnader i samband med husarbetet ger inte rätt till skattereduktion.                                                      

Grundregeln för husarbete är att du ska bo i bostaden där arbetet utförs eller ha den som fritidsbostad.                               

Skattereduktion för husarbeten medges med halva arbetskostnaden för husarbete men högst 25 000 kr per person och år. HemKontaktTjänsterPolicyInformation